چراغ های مخصوص نما

 

چراغ های نما این امکان را فراهم می آورد که بناهای شهری در شب نیز نه تنها هویت خود را حفظ کنند بلکه فرم و محتوای جدیدی خلق کنند. نورپردازی ساختمان ها در شب می تواند از هدف ساده و اولیه دیده شدن در شب آغاز شود و در راستای اهداف متعالی زیباشناختی به منظور هویت بخشیدن به بنا و محیط اطراف آن و ایجاد نورپردازی دلنشین تر در فضاهای شهری، پیش رود.