جوایز

لوح تقدیر همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
آذز 1392

لوح تقدیر حامی مسابقه طراحی اسکان موقت بی جا شدگان حوادث طبیعی و انسانی
سال 1396

گواهی نامه عضویت در انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برقی

رتبه اول سال 1393
دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

یادبود سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
دی 1395

سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
پشتیبان نقره ای همایش

لوح تقدیر سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
دی 1395

لوح تقدیر دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
آبان 1393

نامه نمایندگی رسمی از شرکت SWAROVSKI اتریش

وح تقدیر حضور در نمایشگاه بین المللی ساختمان ایران
سال 1385

لوح تقدیر حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران
سال 1387

لوح تقدیر داوری مسابقه نورپردازی سال، سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
سال 1395

تقدیرنامه دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

تقدیرنامه انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
دی 1395

تقدیرنامه حضور در نمایشگاه بین المللی ساختمان ایران
سال 1385