چراغ های آویز

چراغ های آویز

 

چراغ های آویز در کنار ایجاد روشنایی مناسب، قابل تنظیم در ارتفاع های مختلف بوده و برای استفاده در سقف های بلند مناسب است.
این چراغ ها برای اتاق های کنفرانس، دفاتر اداری و میزهای کار کاربرد دارد.