استخدام و همکاری

هم اکنون به یه نفر گرافیست خانم حرفه ای مسلط بهcorel , photo shop و illustrator جهت امور تبلیغاتی شرکت نیازمندیم