چراغ های مخصوص نما

چراغ های مخصوص نما

 

چراغ های نما این امکان را فراهم می آورد که بناهای شهری در شب نیز نه تنها هویت خود را حفظ کنند بلکه فرم و محتوای جدیدی خلق کنند. نورپردازی ساختمان ها در شب می تواند از هدف ساده و اولیه دیده شدن در شب آغاز شود و در راستای اهداف متعالی زیباشناختی به منظور هویت بخشیدن به بنا و محیط اطراف آن و ایجاد نورپردازی دلنشین تر در فضاهای شهری، پیش رود.