چراغ‌های سقفی توکار و بدون لبه

چراغ های سقفی توکار و بدون لبه

 

ایجاد فرم زیبا و هماهنگ با طراحی محیط، بدون دیده شدن لبه چراغ، به دست آوردن نوری زیبا، دلنشین و بدون ایجاد خیرگی از ویژگی های برجسته این دسته چراغ هاست. پس از اتمام مراحل نصب درزهای موجود بین چراغ و سقف کاملاً پوشانده شده و چراغ به عنوان قسمتی از سقف دیده خواهد شد. همچنین در صورت نیاز، منبع نور (لامپ) به راحتی قابل تعویض است.