چراغ های دیواری فضای خارجی

 

این سری از چراغ ها روی سطح دیوار درمحیط های خارجی مانند حیاط خانه های مسکونی، فضای بیرونی رستوران ها، هتل ها و …نصب می شوند به همین خاطر از نظر شکل ظاهری اهمیت زیادی دارند.
همچنین جهت تابش نور در مدل های مختلف متفاوت میباشد.