چراغهای دیواری فضای خارجی

چراغ های دیواری فضای خارجی

 

این سری از چراغ ها روی سطح دیوار درمحیط های خارجی مانند حیاط خانه های مسکونی، فضای بیرونی رستوران ها، هتل ها و …نصب می شوند به همین خاطر از نظر شکل ظاهری اهمیت زیادی دارند.
همچنین جهت تابش نور در مدل های مختلف متفاوت میباشد.