چراغهای سقفی توکار

 

چراغ های سقفی توکار دامنه گسترده ای از محصولات را برای نورپردازی محیط های مختلف با شرایط متفاوت در برمیگیرد. عدم ایجاد خیرگی به دلیل تو رفتگی منبع نور، و نیز سطح تیره رفلکتور داخل چراغ و هم چنین تنوع در فرم ظاهری برای هماهنگی با محیطها و کاربری های مختلف، از ویژگی های برجسته این نوع محصولات است.
در این سری از نسل جدید، ال ای دی هایی با راندمان بالا استفاده شده است که این امر به ایجاد نورپردازی دلنشین تر با طیف کامل رنگ های قابل تشخیص (CRI بالا) و کاهش انرژی انجامیده است.