شرکت فاد فعالیت خود را به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۳خورشیدی در زمینه مهندسی نور آغاز نمود. رویکرد این شرکت ارتقاء نقش و اهمیت نور و نورپردازی در معماری و زندگی روزمره و توسعه این فن‌آوری نو در جامعه امروز می‌باشد‌.