مجتمع مسكونی بام البرز

معمارفرزاد دليری
موقعیتتهران، خيابان نياوران، سه راه ياسر
دسته بندیمسکونی