بالازاده-ویلای مهرشهر
بالازاده-ویلای مهرشهر

ویلای مهرشهر

معمارهومن بالازاده
موقعیتکرج، مهرشهر
وضعیتاتمام
دسته بندیمسکونی / فضای داخلی