شرکت نورپردازی فاد - مجتمع تجاری اداری لیوسان
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع تجاری اداری لیوسان
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع تجاری اداری لیوسان

مرکز اداری-تجاری لیوسان

کارفرماآقای عیوضی
معماراستودیو ماهی دیزاین – علی ماهی صفت
موقعیتمازندران، کلاردشت
دسته بندیاداری و آموزشی / مرکز خرید