ساختمان کوبل دارو

معمارروژین زحمتی
مکان پروژهتهران
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری و آموزشی / فضای داخلی