ساختمان فن آوری اطلاعات ILAB

معمارحسین حیدریان – امین ضیایی
مکان پروژهتهران، بخارست
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری و آموزشی / فضای داخلی