ساختمان سامسونگ

معماررضا مفاخر
مکان پروژهمشهد
وضعیتاتمام
دسته بندیتجاری / فضای داخلی