شرکت نورپردازی فاد - ساختمان اداری الهیه

شرکت نورپردازی فاد - ساختمان اداری الهیه

شرکت نورپردازی فاد - ساختمان اداری الهیه

ساختمان اداری الهیه

معمارلیلا سامعی خامنه
موقعیتتهران، الهیه
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری / فضای داخلی