رستوران شیلا

معمارمحمد کانی سواران
مکان پروژهتهران، میدان انقلاب
وضعیتاتمام
دسته بندیرستوران / فضای داخلی