شرکت روشنایی فاد - هتل پاسارگاد فرشتههتل پاسارگاد فرشته

کارفرماشرکت اندیشه خاک سازه
معمارزاحا حدید
موقعیتتهران، الهیه، فرشته
وضعیتدر دست ساخت
دسته بندیاقامتی تفریحی / فضای داخلی