شرکت روشنایی فاد - دفتر مرکزی ایرانسل

شرکت روشنایی فاد - دفتر مرکزی ایرانسل

شرکت روشنایی فاد - دفتر مرکزی ایرانسل

دفتر مركزی ايرانسل

کارفرماشرکت ایرانسل
موقعیتتهران، خيابان ميرداماد
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری و آموزشی / فضای داخلی
CategoryResidential